بست و قفل

بست و قفل
ساخته شده برای تمامی اتصالات کانال فلکسیبل می باشند و به صورت عددی در بازار عرضه می گردند و در مواردی که نیاز به تعداد کمتری بست باشد از این نوع از بست های کانال فلکسیبل استفاده می کنند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بعد از تایید مدیریت چاپ خواهند شد.
عبارت داخل تصویر